"โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเป็นสถานศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกำพร้า และยากจนทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตด้านความรู้ และงานอาชีพ ตามศักยภาพของเด็ก จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเป็นไท พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
  • โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
    เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โดยคุณรัชนี ธงไชย หรือแม่แอ๊วของเด็ก ๆ
  • รายการสะพานสายรุ้ง
    T205-1 : พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก โดยอ.อุษณีย์ อนุรุทวงศ์
  • รายการสะพานสายรุ้ง
    T 204-2 : เรียนรู้เรื่องพลังงาน ที่มากกว่าภาพ เสียง และสัมผัส


กิจกรรมของพวกหนู / สิ่งที่พวกหนูอยากบอก

กิจกรรมประจำวัน

มาดูกันมั้ยคะ ว่าในแต่ละวันพวกหนูทำอะไรกันบ้าง

Read More


ใจถึงใจ / สิ่งที่พวกหนูอยากบอก

ช่องทางการช่วยเหลือ

ช่องทางต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือพวกเราและโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเด็กค่ะ

Read More