คำถามที่พบบ่อย


พ่อแม่เด็กไปไหน

ส่วนใหญ่เด็กในบ้านทานตะวัน ถ้ามีครอบครัว ก็จะมีแต่แม่ ไม่มีพ่อ แต่โดยสรุปแล้วถึงจะมีครอบครัวมีแม่ ก็ไม่สามารถรับผิดชอบได้ เพราะ ความยากจน ,ความไม่พร้อมที่จะมีลูก ,เสพยาเสพติด ,ต้องโทษจำคุก , เป็นผู้ป่วยเอดส์,ป่วยด้วยโรคจิตเวช

มีงานอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

งานบริการแก่เด็กครอบครัวชุมชนและสังคม ได้แก่ การรับเด็กเข้ามาดูแล ,การสงเคราะห์นม,การให้คำปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว,การเป็นศูนย์ศึกษาดูงานอบรมแก่พ่อแม่ , นักศึกษาพยาบาลแพทย์,นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างจิตอาสา

จะเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงเด็กถึงจะดี

การจัดอาหารให้เด็กในมูลนิธิเด็ก จะยึดหลัก คือ ไม่จัดเน้นอาหารที่มีรสหวาน และ งดขนมกรุบกรอบ ดังนั้น จึงเน้นเป็นผลไม้มากกว่าขนม ถ้าต้องการจัดขนมให้ขอเป็นขนมไทย ส่วนที่เพิ่มเติมคือข้าวอินทรีย์ ซึ่งปลอดสารพิษ เช่น ข้าวหอมนิล เป็นต้น เพราะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่าข้าวขาว