โครงการอาหารวันเกิด


โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สถานที่ จ.กาญจนบุรี (อายุ 7 – 18 ปี)

จำนวนเด็กโดยประมาณ 150 คน

รายการ จำนวนเงิน
อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 2,500 บาท
อาหาร 3 มื้อ 7,000 บาท
ข้าวสาร 1 กระสอบ 1,800 บาท
ข้าวเหนียว 1 กระสอบ 2,000 บาท
ขนม 1 มื้อ 1,000 บาท
ผลไม้ 1 มื้อ 1,000 บาท
นม 1 มื้อ 1,500 บาท
ไอศกรีม 1 ถัง 1,500 บาท
ทุกอย่าง 15,800 บาท
วิธีการจองเลี้ยงอาหารวันเกิด

หากท่านต้องการที่จะจองเลี้ยงอาหารเด็ก กรุณาติดต่อมูลนิธิเด็ก และในกรณีที่ท่านมาร่วมเลี้ยงกรุณาสอบถามวันว่างทางโทรศัพท์ ที่โทร. 0 - 2814 -1481 - 7 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น